vrede

Vrede

Jeg er SÅ vred!

…så du får ikke noget! Du er selv ude om det. 

Der smækkes med døre og skældsordene flyver gennem luften. Noget porcelæn ryger med i farten, for lige at understrege alvoren i situationen.

Eller også er der bare tavst. På den der indædte måde, hvor der ikke fortrækkes en mine og surheden får selv Bornholmeruret til at stivne midt i et slag.

Der er i hvert fald ingen sex i dag. For det går da ikke. Vi kan da ikke have sex, når vi er vrede på hinanden.
Iøvrigt er mit hjerte lukket – jeg er jo nødt til at beskytte mig mod din vrede.
Jeg har heller ikke lyst til sex, når du gør mig så vred.


Sceneskift.
Kollegaen har igen taget al æren for jeres fælles arbejde og soler sig i chefens komplimenter. Raseriet kommer væltende, og du kan mærke det vilde monster tage bo i din krop – klar til at slå til… 
Men det går jo ikke. I stedet går du ind på dametoilettet, retter lidt på tøjet, glatter håret, tager nogle dybe vejrtrækninger – og er så tilbage på din pind med et neutralt smil på læben. Der er i hvert fald ikke nogen, der skal tro, du ikke har styr på situationen!

Få den til at gå væk!
Det er en udbredt holdning, at vrede er en besværlig følelse. Vrede er i vejen, den ser grim ud, og det ender bare med, at vi sårer hinanden og bliver kede af det. Vi vil helst undgå den eller måske ligefrem afskaffe den. For ville livet ikke være lettere og smukkere, hvis ikke vi skulle bøvle og bakse med vreden og frygte næste gang, den springer på os?

Del af livets strøm
Men vrede er en naturlig del af det at være menneske, ligesom for eksempel glæde er det. Den er del af pakken. Alligevel har de fleste af os fra barnsben lært, at lige præcis denne (eksplosive) pakke, ikke skal åbnes. Og skulle det ske alligevel, så er det: Ind på dit værelse, til du er blevet god igen! Vreden er blevet en forkert følelse, som vi og andre ikke gider se på.

Langt ud over besøgstiden
Så hvad stiller vi op med vreden? Hvis vi formår at give udtryk for den, når den kommer, behøver vi ikke frygte, at den aldrig slipper sit tag i os igen. Problemet opstår, når vi prøver at holde den væk eller nede.

Resultatet af den strategi er ofte, at vreden bliver hængende langt ud over sin besøgstid. Den bider sig fast, og i ly af den pæne og korrekte facade ser den sit snit til at vokse, indtil den bare MÅ ud – for ud vil den. Om det så er for fulde gardiner lige i hovedet på et nemt offer eller som giftige bemærkninger, der siver ud gennem sidebenene – hvis ikke den hældes ud som brok på facebook, den nye kollektive skraldespand.

Sådan kommer du i gang
At lære sin vrede at kende og tage ansvar for den, kan for nogle være en vigtig del af arbejdet med selvudvikling, spiritualitet og tantra. Hvis du hører til den store gruppe, der har svært ved at give udtryk for vreden, kan du benytte dig af følgende tips til at komme i gang.

Lad vreden få et udtryk:

  • Skab en ramme: Lav en aftale med din partner eller en god ven om, at I øver jer i at udtrykke vreden, når den kommer. Umiddelbart og uden censur. Brug ord, lyde, råb, boks i en pude, lav en brydekamp med hinanden – sørg for at vreden får et lydligt og/eller fysisk udtryk.
  • Har du en partner, så tag vreden med ind i tantraen. Vrede er en god vej nedad til jordpunktskræfter og polaritet. Og lærer I at tage vreden med i tantraen, vil den tilføre saft og kraft til jeres møde.

Tag imod vreden:

  • Tillad dig at mærke vreden. Prøv at tage imod den, mens du mærker alle de følelser, der strømmer igennem din krop og dit energisystem. Måske bliver du bange, måske dirrer kroppen af raseri, måske du får lyst til at afspænde med overspringshandlinger. Hvor længe kan du rumme energien?
  • Prøv at lade vreden stige fra dit jordpunkt op til dit hjerte og ud i verden – hvad sker der nu?

Og giv slip:

  • Når du tager imod vreden, er det nemmere at slippe den igen. For der skal være plads til noget andet, når vreden har fået sin taletid. Det kan være godt at arbejde med mantraet “Jeg tager imod den vrede, som kommer. Jeg giver slip på den vrede, som er”. Mantraet skaber cirkulation og gennemstrømmelighed, så vreden ikke bider sig fast i dig.

Vrede som pejleapparat
Vreden har den værdifulde kvalitet, at den peger på noget, som ikke er i orden. Den er et tegn på, at noget er galt. Den er en del af vores instinktapparat og derfor noget af det, vi kan navigere efter.

Gevinsten
Der er en stor gevinst forbundet med at arbejde med sin vrede. Der ligger masser af kraft og kompromisløshed i vreden, og den har vi brug for, når vi skal stå fast, få noget igennem eller tage svære skridt i vores proces. 

Tilmelding til vores nyhedsbrev
Få nyheder om kurser og workshops i Tigerekspressen