Tigerekspressen er et samarbejde mellem 13 kursusholdere. Vi har mange års erfaring med at arbejde med spiritualitet, energi og proces og følger Anne Sophie Jørgensens undervisning på Tigerens Rede, Taktsang Denmark. Anne Sophie er spirituel lærer, forfatter og leder af Tigerens Rede. Vi trækker desuden på vores forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og de mange erfaringer, vi har med os i kraft af vores arbejde som f.eks. psykolog, psykoterapeut, lærer, speciallærer, kommunikationsmedarbejder, terapeut, pædagog, musiklærer m.m. Du kan læse mere om de enkelte kursusholdere nedenfor.

Hver kursusholder i Tigerekspressen har sin egen virksomhed. Vi samarbejder omkring praktiske opgaver som kursusplanlægning, opdatering af hjemmeside, markedsføring, osv.

På Tigerekspressens kurser vil du få kontakt til din livskraft og komme tættere på din naturlige tilstand – og derved blive bedre til at se livets invitationer til intensitet og proces.

Vi fokuserer på temaer som tantra, meditation, kraft og ligeværd, både i form af kurser, forløb, workshops og foredrag. Desuden tilbyder flere af os individuelle sessioner og samtaler.

Tigerekspressen holder kurser i København, Aarhus og på Tigerens Rede i Gedved. Derudover kan du træffe aftale med os om kurser andre steder i landet.

Vores kurser er også et godt sted at starte, hvis du har læst Anne Sophie Jørgensens bøger og har lyst til at dykke dybere ned i emnerne.

Tigerekspressen består af følgende kursusholdere:

Astrid Lindvig
f. 1968, cand.mag. i musikvidenskab og psykologi. Arbejder som musikpædagog med klaver som hovedfag.

Holder kurser i: tantra, vrede og Kali (kvindelighed, kraft og seksualitet).

Jeg er optaget af at integrere kraft og instinkt som et fundament for livet og en spirituel proces. Vrede er ofte vanskeligt, men rummer en vej ind i gennemslagskraft, tydelighed og præcision. Et stærkt fundament åbner også op for hjertet, for ligeværd og styrket tillid mellem kønnene.

 

Ingeborg Mosbech
f. 1962, ergoterapeut. Arbejder til dagligt med mennesker med vanskelige psykiske problemstillinger og giver supervision til ansatte i psykiatrien.

Holder kurser i: meditation og procesgrupper med fokus på spiritualitet, kraft og hverdag.

Jeg er optaget af spiritualitetens naturlige plads i hverdagen og veje til dybere kontakt med egen spiritualitet. Meditation er essentiel, sammen med en procesorienteret måde at leve på. Det handler for mig om øvelse i at se og tage imod de muligheder, som er lige nu. Det kan være læreprocesser, samarbejdsmuligheder og glæden ved udfoldelse af den, man er.

 

Jens Gröndahl
f. 1962, uddannet pædagog og daginstitutionsleder samt psykoterapeut/parterapeut. Arbejder som teknisk servicemedarbejder og privatpraktiserende psykoterapeut.

Holder kurser i: tantra, spiritualitet, parforhold, procesarbejde, selvudvikling.

Jeg er interesseret i, hvordan mennesker og parforhold kan udvikle sig, når de indgår i en proces for at skabe mere bevidsthed og større færdigheder. Især at skabe bevidsthed om, hvordan seksualitet, aggressionkraft og spiritualitet kan arbejde sammen og skabe udvikling, som giver mennesker og parforhold med sanselighed, kraft og polaritet.

Jens tilbyder desuden samtaler og coaching til par og enlige.

 

Jukas Killemose Hamburger
f. 1979, lærer. Arbejder i specialområdet på ASV Horsens.

Holder kurser i: “Slås For Processen”, “Procesarbejde” samt foredrag om tantra, meditation og proces.

Jeg er optaget af at hjælpe mine kursister med at komme i proces. Det gør jeg ved at fokusere på skelneevne og selvansvarlighed samt hjælpe dem til at se, hvordan krop og proces er forbundet. Jeg arbejder for en større nuancering af menneskers aggressionskraft ved hjælp af slåskamp.

 

Jørgen Andersen
f. 1952, cand. mag. samt stemmeterapeut. Arbejder som sangpædagog og korleder.

Holder kurser i: tantra, meditation, stemme og lyd

Jeg vil gerne inspirere mennesker til at samarbejde, udfordre og hjælpe hinanden til et liv i ligeværdighed og polaritet mellem kønnene. Vi kan lære at tage ansvar for at udfolde vores gaver og opgaver i en proces, hvor mod, seksualitet, hjerte og meditation er nøgleord.

Jørgen tilbyder desuden healing med lyd samt samtaler for par og enlige omkring tantra og proces.

 

Karen Gröndahl
f. 1971, cand. mag. i engelsk og film- og tv-kundskab. Arbejder som kommunikationsmedarbejder.

Holder kurser i: tantra, proces og meditation.

Jeg ønsker at skabe bevidsthed om de store ressourcer, vi har til rådighed, når vi inddrager vores instinktive kræfter, seksualitet, hjerte og spiritualitet i vores hverdag og parforhold. Her er en kraftfuld kilde til fornyelse og vækst samt et rigt og dynamisk liv. Jeg vil gerne inspirere mennesker til at tage imod de gaver og læreprocesser, livet byder på.

Karen tilbyder desuden samtaler for par i samarbejde med sin mand, Jens Gröndahl.

 

Magnolia Sommer
f. 1976, psykolog. Arbejder indenfor det kliniske og sundhedspsykologiske område. Aktuelt ansat ved Center for Voldtægtsofre på Kolding Sygehus og ved Østjysk Center for Smertebehandling i Horsens.

Holder kurser i: “Meditation og sanselighed”.

Som moderne, vestlige mennesker har vi gode vilkår for at arbejde med spirituel proces. Men det kræver, at vi plejer meditation, sanselighed, perspektiv og libido i vores travle hverdag, og herigennem lader os vitalisere og korrigere. Jeg er, både i mit eget liv og i min formidling, optaget af at lade livet strømme og forny sig – og se, hvor det bringer os hen.

Magnolia er desuden privatpraktiserende psykolog. Læs mere om hendes tilbud på hjemmesiden: www.magnoliasommer.dk. Hun tager pt. ikke nye klienter i forløb.

Per Møller
f. 1960. Arbejder til dagligt på en institution for børn og unge med vanskelige livsforhold.

Holder kurser i: tantraprocesgrupper og “Procesdans”.

Jeg er optaget af mandens og kvindens fælles og individuelle muligheder for proces i ligeværd og polaritet. Det er vigtigt for mig at finde en tidssvarende måde at være sammen på, hvor musik, stilhed, meditation, proces, kraft og bevægelse kan hjælpe til en dybere kontakt til en selv og livet. Særlig energi har jeg på didjeridoo’ens og menneskers lyde.

Tilmelding til vores nyhedsbrev
Få nyheder om kurser og workshops i Tigerekspressen