KVINDE – KRAFT, NATUR OG STILHED

WEEKENDKURSUS i NORGE 15-17.2 2019

Ønsker du at

  • Udfolde din iboende livskraft?
  • Mærke forbindelsen mellem din kraft og naturens kraft?
  • Få fat i et nyt og mere autentisk fundament i dit liv?
  • Næres i et kvindeligt fællesskab?

Kvinde og vintermørke                       Som kvinder bærer vi ofte på stærke forestillinger om hvilke krav og forventninger, som stilles til os. Vi kan opleve at komme langt væk fra os selv, vores krop og hvem vi dybest set er.

Mange oplever tillige vinteren som tung og en tid med mindre energi.  Men vinteren og mørketiden kan også give gode vilkår til ro og fordybelse. Kvinders cykliske rytmer er nært forbundet og i samklang med naturens rytmer og cykluser. I kroppens langsomhed og mørke ligger en dyb og enkel visdom skjult, hvis vi har mod til å møde den. At komme ind i egen krop og mærke sig selv inde fra kan gi’ en oplevelse af at komme hjem. Man nærmer sig, hvad nærvær faktisk er.

Inspireret af årstiden inviterer vi denne weekend til at dykke ind i stilhed, ind i krop, ind i mørket og at finde mod til at se nye sider i dig selv. Det kan gi’ et nyt fundament og en fornyet kontakt til vores iboende livskraft. Når vi er dybere forbundet med os selv og vor egen natur, åbner det for en genklang og samhørighed med naturen omkring os. Sådan kan vi åbne for en åndelighed som beriger og nærer livet, og krop og ånd kan blive to sider af samme sag.

Gudinden Kali                                                                                      Kali er en gudinde fra østlig mytologi som både er saftig og kraftfuld. Hun er et billede på vores indre kræfter – en kvindelighed som er hel: dynamisk og kraftfuld, seksuel og vis, medfølende og hengiven! Hun er ofte fremstillet som sort eller mørkeblå. Hun viser netop vejen til mørket og tomhed, hvor nyt liv kan opstå. Kali viser vej ind i en åndelighed, som rummer både vores instinkter, køn og seksualitet. Hun viser, at denne visdom ligger iboende i naturen, hvis vi hengiver os til den.

En rejse med Kali i naturen                                                      Kurset vil foregå inde og ude, i stilhed, i meditation, i lyd og musik, siddende, liggende, gående, stående, dansende, i undersøgelse og i faste former. Vi vil være på BUL hytten på Lian, som ligger naturskønt i Bymarka ved Trondheim. Her inviteres vi til enkelt liv i samarbejde og nærvær. Vi laver mad sammen, sover i smukke rum, og tager i mod det februarvejr, som kommer. Enkel vegetarmad bliver indkøbt på forhånd og udgifterne til dette lægges til kursafgiften.

Kursusledere: Grethe Rønning, Heart of Tantra (NO) og Line Ursula Wyller, Tigerekspressen (DK)

Pris:  2.900,- NKr inclusiv overnatning  (ca  2.000 Dkr)

NB! Tilmelding:  send en mail til info@heartoftantra.no , og du vil få tilsendt en faktura, når beløbet er modtaget er du tilmeldt. Se evt. Heart of Tantra 

 

Kursholderne:

Line Ursula Wyller, Tigerekspressen ( DK)

Født og opvokset i i Norge. Har arbejdet der frem til 2004, da hun flyttede til Gedved i Jylland for at være del af meditationscenteret Tigerens Rede. BA i dramaturgi, socialpædagog samt stemme- og psykoterapeut. Arbejder som terapeut, konsulent/underviser og dramaturg. Er en del af undervisningsfællesskabet Tigerekspressen og holder kurser i: Kali (kvindelighed, kraft og seksualitet), Tantra, Meditation og sanselighed samt diverse procesgrupper.

“Mange længes efter at få kontakt til kraft, meditation, seksualitet og mening i livet. Længes efter et liv som giver håb, og hvor mænd og kvinder kan mødes ligeværdigt med alt det de er. Jeg tror, dette møde er muligt i dag. Jeg vil gerne formidle glæden og sammenhængen mellem krop og proces, og dermed være med til at genskabe det mod, som kræves for at se sig selv som man er, og til at blive den man er. Først da kan det kraftfulde ligeværd opstå, i hver enkelt og i møde med en anden.”

 

Grethe Rønning, Heart of Tantra ( NO )

Har drevet selvstændig praksis som psykoterapeut i Oslo siden 2001. Parallelt arbejdet med nærværstræning og bevidsthedsudvikling: mindfulnes, meditation, tantra, inspireret af forskellige lærere og traditioner.  Siden 2011 fulgt undervisningen hos Anne Sophie Jørgensen, spirituel lærer, forfatter og leder av Tigerens Rede. Gestaltterapeut MNGF, Specialisering i kropsorienteret traumearbejde og Tantralærer

gretheroenning

 

“For mig er det både dybt meningsfyldt og inspirerende at kunne følge og hjælpe mennesker til å frigøre det som strammer, begrenser og binder livsudfoldelse. I dybere nærvær og åbenhed møder vi det som ER mere direkte. Da kan det som er ufrit og bundet i os frigøres, så at livet kan pulsere og strømme friere igennem. Oplevelsesfeltet udvider sig og virkeligheden bliver både større, dybere og mere meningsfuld.”

 

 

Tilmeldinger

Hvis du allerede har været tilmeldt et af vores kurser, skal du logge ind først.

Tilmelding til dette kursus er lukket

Tigerekspressen