Kvinne – natur, kraft og meditasjon

FIRE DAGER  I FJELLET

Ønsker du å

  • Ta eierskap til din egen iboende livskraft?
  • Merke forbindelsen mellom din kraft, og naturens kraft?
  • Få fatt i et nytt og mer autentisk fundament i ditt liv?

Som kvinner bærer vi ofte på sterke forestillinger om hvilke krav og forventninger som stilles til oss. Vi kan oppleve å komme langt vekk fra oss selv og vår kropp, og hvem vi dypest sett er. Livskraften vår får ikke utfolde seg, men den ligger der latent. Det kan skape en følelse av  manglende frihet og glede.

Kropp og ånd i naturen                                                                                                                 Kvinners sykliske rytmer er nært forbundet og i samklang med naturens rytmer og sykluser. I våre kropper ligger en dyp, enkel visdom skjult. Her kan vi også møte vår urkraft og villskap.

Å komme inn i egen kropp og merke seg selv innenfra kan gi en opplevelse av å komme hjem. Man nærmer seg hva nærvær faktisk er. Når vi er dypere forbundet med oss selv og vår egen natur åpner det for en gjenklang og samhørighet med naturen omkring oss. Slik kan vi åpne for en åndelighet som beriker og nærer livet, og kropp og ånd kan bli to sider av samme sak.

Kali viser vei                                                                                                                                    Kali er en arketype fra østlige visdomstradisjoner, som både er saftig og kraftfull. Hun er et bilde på våre indre krefter – en kvinnelighet som er hel: dynamisk og kraftfull, seksuell og vis, medfølende og hengiven. På den måten viser hun vei inn i en åndelighet som rommer både  instinkter, seksualitet og villskap.

Ved å fordype oss i naturen, og la Kali vise mulighetenes vei, kan vi utfordre og hele begrensninger og ufrihet vi som kvinner bærer på. Det kan åpne for mer glede og livskraft.

Velkommen til fjells!                                                                                                                        I naturskjønne omgivelser på Jønnhalt Gjesteseter på Venabygdsfjellet i Gudbrandsdalen, Norge, vil vi arbeide både ute og inne. Gjennom øvelser, bevegelse, meditasjoner,  badstu – ritual, opplegg og samtaler inviteres du på utforskende og fordypende reise. En reise som både vil berøre kropp, energisystem, emosjoner, hjerte og ånd. Vi ønsker velkommen til spennende, utfordrende og morsomme dager i fjellet .

Vi inviteres til enkelt liv i samarbeid og nærvær, ved at vi lager mat sammen, sover i små hytter, og kan ta et bad i bekken når trangen kommer over oss.

Mat blir kjøpt inn felles, og brakt inn.

Kurset er et samarbeide mellom Grethe Rønning, Heart of Tantra  i Norge, og Line Ursula Wyller, Tigerekspressen.

Tid: torsdag 2.august kl 14 til søndag 5.august kl 16

Pris: 2500Nkr, studentpris er 2000Nkr, og Early Bird ( påmelding før 1.5 ) er 2200Nkr, i tillegg kommer kost og losji på 2000Nkr

         NB- omregnet i dansk kroneverdi er kurspris + kost og losji pt = ca 3375kr

Påmelding:via Heart of Tantra

Kursholderne:

lineursulaLine Ursula Wyller, Tigerekspressen ( DK)

Født og oppvokst i i Norge, arbeidet der frem til 2004, da hun flyttet til Gedved i Jylland for å være del av meditatsjonssenteret Tigerens Rede.  BA i dramaturgi, barnevernspedagog, stemme og psykoterapeut. Arbeider som terapeut, konsulent/underviser og dramaturg. Er del av undervisningsfelleskapet Tigerekspressen, og holder  kurser i: Kali (kvinnelighed, kraft og seksualitet), Kraftfuldt ligeværd, Tantra, Meditation og sanselighed, og diverse prosessgrupper.

Mange lengter etter å få kontakt til kraft, meditasjon, seksualitet og mening i livet.  Lengter etter et liv som gir håp, og hvor menn og kvinner kan møtes likeverdig med alt de er. Jeg tror dette møte er mulig i dag. Jeg vil gjerne formidle gleden og sammenhengen mellom kropp og prosess, og dermed være med på å gjenskape det mot som kreves for å se seg selv der man er, og til å bli den man er.  Først da kan det kraftfulle likeverd oppstå, i hver enkelt, og i møte med en annen.

 

Grethe Rønning, Heart of Tantra ( NO )

Har drevet selvstendig praksis som psykoterapeut i Oslo siden 2001.  Paralellt drevet med nærværstrening og bevissthetsutvikling; mindfulness, meditasjon, tantra, inspirert av ulike lærere og tradisjoner.   Siden 2011  fulgt undervisningen til Anne Sophie Jørgensen, spirituell lærer, forfatter og leder av Tigerens Rede.  Gestaltterapeut MNGF, Spesialisering i kroppsorientert traumearbeid og Tantralærer

gretheroenning

Jeg har et ressursorientert syn på mennesket og en stor tro på vårt utviklingspotensial.  For meg er det både dypt meningsfullt og inspirerende å kunne følge og hjelpe mennesker til å frigjøre det som strammer, begrenser og binder livsutfoldelsen.  I dypere nærvær og åpenhet møter vi det som ER mer direkte.  Da kan det som er ufritt og bundet i oss frigjøres slik at livet kan pulsere og strømme friere igjennom.  Opplevelsesfeltet utvider seg, virkeligheten blir både større, dypere og mer meningsfull.

 

 

 

Tilmeldinger

Hvis du allerede har været tilmeldt et af vores kurser, skal du logge ind først.

Tilmelding til dette kursus er lukket

Tigerekspressen