Kvinne – kraft, natur og stillhet:

FIRE DØGN  I FJELLET

Ønsker du å:

Hvem er jeg?    Som kvinner bærer vi ofte på sterke forestillinger om hvilke krav og forventninger som stilles til oss. Vi kan oppleve å komme langt vekk fra oss selv og vår kropp, og hvem vi dypest sett er. Livskraften vår får ikke utfolde seg, men den ligger der latent. Det kan skape en følelse av manglende frihet og glede.

Kropp og ånd i naturen:   Naturen inspirerer og speiler vår natur. I enhver kvinne ligger det en naturlig urkraft som både er skapende og kreativ men også destruktiv og ødeleggende. Vi kjenner det igjen i eggets modning, eventuelle befruktning eller destruksjon og utrensning. Våre sykliske rytmer er nært forbundet med naturen og det ligger en dyp og enkel visdom skjult i våre kropper. Her kan vi møte skabelse, instinkter, urkraft, villskap og hengivelse. Inspirert av naturen inviterer vi til å dykke inn det ukjente  i kropp og natur, og finne mot til å se nye sider i deg selv. Det kan gi en fornyet kontakt til den livskraft som strømmer gjennom oss om vi tillater det. Å komme inn i egen kropp og merke seg selv innenfra kan gi en opplevelse av å komme hjem. Man nærmer seg hva nærvær faktisk er. Når vi er dypere forbundet med oss selv og vår egen natur åpner det for en gjenklang og samhørighet med naturen omkring oss – en naturlig omsorg og medfølelse for alt levende.  Slik kan vi åpne for en åndelighet som beriker og nærer livet, og kropp og ånd kan bli to sider av samme sak.

Kali viser vei:   Kali er en arketype fra østlige visdomstradisjoner, som både er saftig og kraftfull. Hun er et bilde på våre indre krefter – en kvinnelighet som er hel: dynamisk og kraftfull, seksuell og vis, medfølende og hengiven.  Hun er ofte fremstilt sort eller mørk blå, – hun viser nettopp veien inn i mørket og tomhet, hvor nytt liv kan oppstå. Kali viser veier inn i en åndelighet som rommer både  våre instinkter, kjønn og seksualitet. Hun viser at instinkter og seksualitet er en del av vår natur og en stor ressurs.

Ved å fordype oss i naturen, og la Kali vise mulighetenes veier kan vi utfordre og hele begrensninger og ufrihet vi som kvinner bærer på. Det kan åpne for mer glede og mening.

Velkommen til fjells!    I naturskjønne omgivelser på Jønnhalt Gjesteseter på Venabygdsfjellet i Gudbrandsdalen, Norge, vil vi arbeide både ute og inne. I tillegg til noen korte foredrag, vil vi arbeide i stillhet, med lyd og musikk, sittende, liggende, gående, stående, dansende. Du inviteres på en utforskende og fordypende reise.

Vi lever et enkelt liv i samarbeid  ved at vi lager mat sammen, sover i små hytter, og kan ta et bad i kulpen når trangen kommer over oss. Enkel vegetarmat  blir innkjøpt på forhånd. Vi følger myndighetenes gjeldende regler for smittevern på kurstidspunktet.

Kurset er en del av Tigerekspressens tilbud i Norge, og holdes av Grethe Rønning, tlf +47 911 39 063, og Ursula Wyller, tlf +47 905 57 595.

Pris:

        Ordinær: 3400Nkr, i tillegg kommer kost og losji på 2995Nkr

        Tidlig Fugl  15% (før 1.5.22): 2890Nkr, i tillegg kommer kost og losji på 2995Nkr

        Ungerabatt  20% ( 30 år og under) 2720Nkr, i tillegg kommer kost og losji på 2995Nkr

         NB- omregnet i dansk kroneverdi er ordinær kurspris + kost og losji pt = ca kr 4300Dkr, Tidlig Fugl pris kr 3950Dkr

 

Reise til Jønhalt: Fra Oslo: tog til Ringebu (ca 3 t).  Fra Trondheim: tog til Ringebu ( knapt 4 t).  Fra Ringebu arrangeres fellestransport til Jønnhalt ca kl 17.

 

Kursholderne:

Ursula Wyller

Født og oppvokst i i Norge, arbeidet der frem til 2004, da hun flyttet til Gedved i Jylland for å være del av meditatsjonssenteret Tigerens Rede.  BA i dramaturgi, barnevernspedagog, stemme og psykoterapeut. Arbeider som  underviser og dramaturg. Er del av undervisningsfelleskapet Tigerekspressen, og holder  kurser både i Norge og Danmark for par, kvinner og åpne kurs, med tema natur, bevissthed og samliv.

Mange lengter etter å få kontakt til  mer kraft og seksualitet, og mer stillhet.  Lengter etter et liv som gir håp, hvor menn og kvinner kan møtes likeverdig med alt de er. For meg er kontakt til natur, kropp og bevissthet en viktig og nærende kilde til å møte denne lengslen. En kontakt som kan skape prosess og forandring, og skape mot til å se seg selv der man er, og til å bli den man er. Først når denne indre bæredyktighet er etablert, kan det kraftfulle likeverdet oppstå, i hver enkelt, i møtet med den annen, og ikke minst – i møtet mellom kvinne og mann.

 

Grethe Rønning

gretheroenning

Har drevet selvstendig praksis som psykoterapeut i Oslo siden 2001.  Paralellt drevet med nærværstrening og bevissthetsutvikling; mindfulness, meditasjon, tantra, inspirert av ulike lærere og tradisjoner.   Siden 2011  fulgt undervisningen til Anne Sophie Jørgensen, spirituell lærer, forfatter og leder av Tigerens Rede.  Gestaltterapeut MNGF, Spesialisering i kroppsorientert traumearbeid og Tantralærer

Jeg har et ressursorientert syn på mennesket og en stor tro på vårt utviklingspotensial.  For meg er det både dypt meningsfullt og inspirerende å kunne følge og hjelpe mennesker til å frigjøre det som strammer, begrenser og binder livsutfoldelsen.  I dypere nærvær og åpenhet møter vi det som ER mer direkte.  Da kan det som er ufritt og bundet i oss frigjøres slik at livet kan pulsere og strømme friere igjennom.  Opplevelsesfeltet utvider seg, virkeligheten blir både større, dypere og mer meningsfull.

 

Titel: TIGEREKSPRESSEN I NORGE: Kvinne – kraft, natur og stillhet
Kursusholder:
Grethe Rønning og Ursula Wyller
Sted:
Jønnhalt Gjesteseter, Venabygd, Norge
Start:
03. aug 2022 kl. 18:00
Slut:
07. aug 2022 kl. 16:00
Pris:
kr2,720.00 - kr3,400.00
Betaling:
DnB 2675 10 10892

TIGEREKSPRESSEN I NORGE er en forgrening av Tigerekspressen i Danmark. Den er uttrykk for et overskudd  som nå gjør det mulig å formidle vår erfaring fra Tigerens Rede, Taktsang Denmark  også i Norge. Ansvarlige for TIGEREKSPRESSEN i NORGE er Grethe Rønning (NO) og Ursula Wyller (DK). Men kursene vil også holdes av andre kursusholdere fra Tigerekspressen.dk.

Se mere her: Hvem er vi?   og   Hvordan arbeider vi?

Tilmeldinger

Hvis du allerede har været tilmeldt et af vores kurser, skal du logge ind først.

Billettype Pris Pladser
Standard billett
Opphold+mat, kr 2995, kommer i tillegg
kr3,400.00
Ung - billett
Opphold+mat, 2995kr, kommer i tillegg
kr2,720.00