Facilitator i kraftfuldt ligeværd – Uddannelse i 2021

Formålet med uddannelsen er:

  1. At skærpe deltagernes egne evner og erfaringer i at indgå i kraftfuldt ligeværd med fokus på at bevidstgøre og integrere potentialer og transformere knaster og udfordringer, som står i vejen for det kraftfulde ligeværd. 
  2. At deltagerne tilegner sig elementer fra slås for processen for derigennem at kunne rammesætte andres kraftfulde udvekslinger. 

Ideen er at deltagerne gennem uddannelsen bliver i stand til at facilitere kraftfulde udvekslinger mellem mennesker i den form, som deltagerne i uddannelsesrammen finder frem til. 

Kraftfuldt ligeværd er evnen til at rumme sig selv i mødet med verden og det at møde sin egen og den andens aggression, instinktkraft og vrede med ligeværd. At møde et andet menneske i kraftfuldt ligeværd er også ikke at ville noget eller kræve noget af mødet, men lade livet strømme igennem. Det er skabelse i tosomhed i nuet.

Formen på udvekslingerne spænder helt fra stillesiddende ryg mod ryg til brydelignende interaktioner. Formen er i sig selv ikke vigtig, det som er vigtigt er om formen understøtter det kraftfulde ligeværd.  

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til personer, som gerne selv vil blive bedre til den ordløse samtale og som også gerne vil introducere andre til den kropslige kommunikation. Uddannelsen kan bruges bruges i forbindelse med deltagernes professionelle virke, men også i mere uformelle sammenhænge hvor der er plads til kropslig udfoldelse.    

Uddannelsen er oplagt til dig som arbejder med mennesker og som har lyst til at inddrage kropslig udveksling i dit faglige virke. For at søge om optagelse skal du, udover at tilmelde dig, udfylde dette skema

Indhold 

Slås for processen er det procesredskab jeg selv har udviklet og som jeg bruger til at sætte rammer for kraftfulde ligeværds møder mellem mennesker. Slås for processen har eksisteret i 7 år og er en kombinationen af min faglighed som lærer og kandidat i pædagogisk psykologi og mine erfaringen med energibevidsthed, procesarbejde og meditation. I Slås for processen er der fokus på at invitere deltagernes aggressionskraft, kærlighed og perspektiv ind i det kraftfulde ligeværd. Se mere om Slås for processen i denne Video

Elementerne i uddannelsen er: 

De ovenstående elementer indgår i uddannelsen i større eller mindre grad med tilhørende øvelser og meditationer for også at sætte krop og energisystem i forbindelse med elementerne. 

Weekendopbygning  

Hver weekend starter kl 18.00 fredag med en gennemgang af weekendens elementer og fra 18.30 til 21.30 arbejdes der med deltagernes egen kraftfulde ligeværd i rammen af slås for processen. 

Lørdag starter med et oplæg om elementerne og øvelser og efter frokost arbejdes der individuelt, i par og i gruppearbejde med at bruge og eksperimentere med elementerne i polaritet med deltagernes egen faglighed og erfaring. 

Søndag handler det om at lande elementerne i små sekvenser hvor alle får mulighed for at afprøve og justere deres egen rammesætning. Derudover handler søndagen om deltagernes egen kraftfulde ligeværd.      

Ambitionen er at alle elementer bliver dækket over de fem gange med læsestof og hjemmeøvelser mellem hver weekend. 

Undervisningen består af oplæg, snak, meditationer, øvelser, kraftfuld udveksling, dans og healing.

Deltagernes udbytte 

Uddannelsen som facilitator af kraftfuld ligeværd giver kompetencer til at facilitere kraftfulde udvekslinger i mange forskellige sammenhænge hvor mennesker indgår i relationer med hinanden. Uddannelsen giver både deltageren større indblik i og integration af egen aggressionskraft, men også et konkret redskab til at facilitere andre menneskers integration af deres aggressionskraft på en anerkendende og konstruktiv måde.  

Faciliteringen kan være som en del af det pædagogisk udviklingsarbejde hvor der vurderes at den kropslige dimension giver mening at medtænke. Et eksempel på en facilitering kan være det pædagogiske arbejde med en konstruktiv slåskultur i en gruppe af unge, både som fysisk træning og leg, men også som omsorg og arbejde med grænser. Et andet eksempel kan være at indtænke udvekslingen i undervisningsforløb om svære følelser som et kropsligt supplement. Men faciliteringen kan også indtænkes i samarbejde og ledelse hvor der er lyst og plads til at udvide samværsformen med rammesat udveksling. Altså som en samværsform, som invitere til at komme ud af hovedet og ned i kroppen.  

Konkret eksempel på facilitering i samarbejde kan være en udveksling i forbindelse med en mødesituation for at ruste mødedeltagerne ud af vanetænkning og automatiske reaktioner.     

Et tredje område hvor facilitering af kraftfuldt ligeværd kunne give mening at indtænke er i forbindelse med individuel vejledning, hvor det at give kroppen mulighed for at kommunikere kan virke transformerende for medmennesket.    

Uddannelsen som kraftfuld ligeværds facilitator kan indtænkes og integreres i mange forskellige former og versioner. Det væsentlige er at formen altid afstemmes situationen og hvad der er plads til både tidsmæssigt, pladsmæssigt og vigtigst – at frivillighedsprincippet respekteres. 

Der arbejdes bevidst på at vi passer på hinanden og os selv, men deltagelse er på eget ansvar.

 

 

Praktiske oplysninger

Pris: 14000 kr. for uddannelsen over fem weekender. Depositum 2000 kr. Early bird tilmelding senest 01.03.21 12000 kr. Depositum 2000 kr. ved tilmelding og restbeløbet senest den 01.07.21. Alle priser er inklusiv moms
Betaling: 6191 – 0008168865 eller mobilepay 94170
Datoer: start 27 – 29.august, 29 – 31. oktober, weekend i januar, marts og maj datoer kommer senere.  
Sted: Tigerens Rede Vestervej 4A 8751 Gedved
Spørgsmål:
– Email: kraftfuldt@gmail.com
– Tlf eller SMS: 26606920

 

Tilmeldinger

Hvis du allerede har været tilmeldt et af vores kurser, skal du logge ind først.

Billettype Pris Pladser
Standard billet kr14,000.00